Så styrs vi

Judiska församlingen är en ideell, demokratisk och öppen organisation där medlemmarna har stora möjligheter att påverka. Som medlem kan du påverka och verka för förändringar i den riktning du önskar.

Organisationens struktur Församlingen leds av en demokratiskt vald styrelse. Vart tredje år hålls församlingsval till Judiska Församlingen i Stockholm. Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige fungerar som församlingens "riksdag". Fullmäktige väljer sedan församlingens ordförande samt församlingens styrelse vilka utgör församlingens "regering". Senaste valet hölls hösten 2021.

Politiska grupper Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid.

Fullmäktige fattar bland annat beslut om församlingens mål och inriktning, rambudget, medlemsavgiftens storlek, avgifter för särskilda tjänster, anställer rabbiner och kantorer samt väljer styrelse. Fullmäktige väljer dessutom en prövningsnämnd för prövning av besvär över fastställd medlemsavgift samt en valnämnd, en valberedningsnämnd, en tolkningsnämnd och en revisionsnämnd.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer som handhar verksamheter av mera bestående karaktär. Alla fullmäktigeledamöter, styrelse och kommittéledamöter är obetalda lekmän. Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år och medlemmar i Judiska Församlingen är välkomna att närvara vid dessa möten.

Judiska Centralrådet Judiska Församlingen i Stockholm är, tillsammans med församlingarna i Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne, den judiska befolkningens röst i det svenska samhället. På nationell nivå utgörs den rösten av en gemensam takorganisation. Läs mer om Judiska Centralrådet här.

Dokument att ladda nerStadgar Judiska Församlingen (PDF)Valordning 2014-05-27 (PDF)Statutes på engelska (PDF)Modell organisation (PDF)