Samtal med Stefan och Michael Einhorn- Handbok i (miss)lyckat föräldraskap

 

Författarsamtal med Stefan och Michael Einhorn om boken Handbok i ett (miss)lyckat föräldraskap.

Moderator: Willy Silberstein

Att en pappa och en son tillsammans författar en bok om föräldraskap är på sätt och vis ett kamikazeuppdrag. Nu har det dock hänt: Med humor och osminkat allvar ger sig två generationer Einhorn i kast med uppgiften att beskriva föräldraskapets och “barnskapets” möjligheter och omöjligheter. Det är en bok om misslyckanden och besvikelser, om önskan att komma närmare, om glädjeämnen och insikter, men även om det som tidigare varit dolt. 

”Om man ger sig på att skriva en bok med sin son om föräldraskap, speciellt när man har mest kunskap om hur man inte bör bära sig åt, får man ta det onda med det goda. En sak är emellertid säker och det är att denna resa har varit oerhört lärorik.” 
Stefan Einhorn

”För mig var det viktigaste med boken att komma närmare min pappa och förstå honom bättre. Hur lyckades det? Inget vidare, på ett plan. På ett annat plan blev det dock succé. Man kan förstå människor på olika sätt, och i vissa viktiga avseenden har jag verkligen lyckats tränga in i min pappas värld.” 
Michael Einhorn

Samtalet är en del av Europeiska Judiska Kulturdagen. Tema familj.

 

01 september
13:00 - 14:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 28 augusti 2024.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 31 augusti 2024, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.