Styrelsesammanträde

20 november
17:00 - 21:30
Plats
Centrala Stockholm
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm