PJS årsmötet

Välkommen till årsmöte med föreningen Progressiv Judendom i Stockholm

Styrelsen kommer att berätta om vad som pågår och är planerat. Vi välkomnar då också dina synpunkter och förslag som kan förbättra och utveckla verksamheten.
Styrelsen kommer också att lägga ett förslag till stadgeändringar. 

PJS medlemmar som önskar få ärende behandlat ska skriftligen anmäla detta till info@progjud.se senast 28 februari. 

Bara medlemmar som betalat medlemsavgiften innan 13 mars har rösträtt.

Du som anmält dig kommer att få årsmöteshandlingar till din e-post efter sista anmälningsdatum. 

PJS bjuder på smörgås och dryck och hoppas på ett trevligt återseende med många närvarande.
   
Styrelsen
Progressiv Judendom i Stockholm

13 mars
18:00
Plats
Nya Hollandersalen, Bajit
Arrangörer
Progressiv Judendom i Stockholm