Zingeray – Allsång på jiddisch

Söndag 12 maj kl. 15:00

Zingeray – Allsång på jiddisch för alla som tycker om att sjunga. Till varje träff bjuds det in en sjungande gäst som framträder med en sång och sjunger tillsammans med deltagarna som Allsång på Skansen. Ledare: Anne Kalmering Josephson, sångerska/skådespelerska och producent. På dragspel: Miriam Oldenburg

Kom, sjung och lyssna. Det finns texthäften!

Pris: Medlemmar: 50 kr. Icke medlemmar: 100 kr. 

Betala med swish eller jämna kontanter på plats.

Välkomna!

Arrangemang av Judiska Församlingen med stöd av Institutet för språk och folkminnen (ISOF).

 

12 maj
15:00 - 16:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 9 maj 2024.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.