Judiska flyktingar som berikat det svenska samhället.

Josef Frank, Cordelia Edvardsson, Georg Riedel –

Judiska flyktingar som berikat det svenska samhället.

Tisdag 28 maj. Klockan 18.30
Varmt välkomna till en afton med Helmut Müssener, professor emeritus i tyska vid Stockholms universitet, verksam vid Hugo Valentin-Centrum, Uppsala universitet, som presenterar ett litet urval ur tre generationer av flyktingar som har betytt mycket för det svenska samhället. Förutom ovan nämnda också Lise Meitner, Peter Weiss och Harry Schein.

Enligt Sten Carlsson, professor i historia vid Uppsala universitet, har få invandrargrupper betytt så mycket för det svenska samhället som Hitlertidens flyk­tingar.

Åren 1933 – 1945 hamnade cirka 5 000 tyskspråkiga flyktingar i Sverige. De kom vid olika tidpunkter. 1933–1938: några hundra från Tyskland, 1938–1939 några tusen från Tyskland, Österrike och Tjeckoslovakien.

Efter krigsutbrottet flydde, 1942, upp till 100 tyskspråkiga judar från Norge, 1943 kom 100 till 200 från Danmark. Och 1945 anlände cirka 300 med de vita bussarna till landet.

Några få, främst de politiska flyktingarna, återvände efter 1945 till västzonerna och den ryska ockupationszonen.

De allra flesta stannade i Sverige.

28 maj
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 25 maj 2024.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 27 maj 2024, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.