Medlemsmöte om säkerhet

Hur ser säkerhetsläget ut? Vad gör Judiska centralrådet generellt och specifikt nu mot all antisemitism? Hur ser polisen på oss och våra behov? Hur arbetar våra vakter? M.m.

Kom och lyssna på:
Aron Verständig, Judiska centralrådets ordförande
Richard Mühlrad, Stockholms judiska församlings ordförande
Stefan, tf vd JSS AB, församlingens säkerhetsbolag
Gabriel Mangell, kriskoordinator Kris- och Katastrofgruppen

Moderator: Willy Silberstein

OBS! Detta evenemang är endast för medlemmar.

11 juni
18:00 - 19:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm