Tu bishvat-firande för barn födda 2008-2010

Välkomna att fira tu bishvat, alla barn födda 2008-2010!

22 januari
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm