Miriam Mosesson berättar om judiskt liv i Uganda

Miriam Mosesson är nyligen hemkommen från en resa till Uganda. Under Chanukka och Shabbat besökte hon den judiska församlingen Abayudaya i Uganda för att fira med deras medlemmar. 

Abayudayas judiska församling ligger på landsbygden i östra Uganda och har funnits i över 100 år. Det är en helt afrikansk judisk församling med ett par tusen medlemmar, en rabbin, tre synagogor, en judisk skola, ungdomsprogram med mera. 

Under detta föredrag berättar Miriam om hur församlingen uppkom från första början, hur den ser ut idag samt visar video och bilder från besöket inklusive på havdala och chanukaljuständning som inte är allt för olikt våra traditioner här i Sverige. 

Miriam Mosesson är född och uppvuxen i Stockholm och sitter som ledamot i styrelsen för Judiska Församlingen. Hon jobbar som kommunikatör på institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet och besökte Uganda under en jobbresa.

Varmt välkomna!

 

05 februari
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm