Jewish Educators' Forum

 

Vad är Jewish Educators' Forum?

Jewish Educators’ Forum är en plattform för svenskjudiska utbildare (med fokus på dem som arbetar med barn och ungdomar). Vi träffas regelbundet för att:

 1. Samarbeta, läsa och lära med och från varandra, etablera professionella och personliga kontakter och dela interna resurser;
 2. Skaffa aktuella färdigheter och kompetenser;
 3. Fortsätta växa professionellt;
 4. Hitta olika sätt för utbildningsteamen på de olika församlingarna att samarbeta med det större judiska samhället och andra relevanta organisationer.

Forumet initierades av Judiska Församlingen i Stockholm i 2018 i form av ett tvådagarsseminarium, lett av M² (Machshava veMa’ase). 

Det återupplivades 2023, med stor succé. Under året har en grupp av cirka 20 informella utbildare från Judiska Församlingen i Stockholm och lärare/fritidspedagoger från Hillelskolan deltagit i 3 seminarier med temat SEL – social emotional learning i den judiska utbildningsvärlden, genom judiska värderingar.

Jewish Educators' Forum la grunden för flera viktiga utbildningsprojekt och har lett till nya samarbeten mellan Sveriges judiska församlingar, samt en tydlig utveckling i utbildningsmetoder både på Judiska Församlingen och Hillelskolan.

 

Jewish Educators' Forum 2024

I 2024 blir temat ”Tora för alla” – där fokuset kommer ligga på att utbilda judiska utbildare i Sverige i hur de kan använda och integrera judiska texter i deras arbete, både i formell, informell och upplevelsebaserad utbildning, utan att ha djupa kunskaper i ämnet.

Hur använder vi Toran för att prata om mitsvot på kollot? Vilken bok öppnar vi och var, för att lära oss att ta hand om naturen? Hur integrerar vi berättelserna från Bibeln i våra curriculum på ett meningsfullt, lekfullt och interaktivt sätt? Dessa är bara några av frågorna vi kommer diskutera under året.    

 

Jewish Educators' Forum 2024 - hur ser året ut?

 1. Vi möts fysiskt på tre seminarier: ett tvådagars-seminarium under våren, följt av två endagsseminarier under hösten. 
 2. Två digitala tvåtimmars workshops mellan seminarium 1 och 2, i mindre arbetsgrupper.

Seminarierna leds av The Pardes Institute

Seminarium I: 12-13 februari 

Seminarium II: tidig höst, TBD

Seminarium III: sen höst/tidig vinter, TBD

 

Anmälan till Jewish Educators' Forum

 • Anmälan till seminarierna är endast öppen till anställda och förtroendevalda på en av Sveriges judiska församlingar, skolor/förskolor, samt aktiva och erfarna ungdomsledare.
 • Antalet platser är begränsat och vi behåller rätten att prioritera vissa organisationer och roller inom organisationen över andra.
 • Anmälda eller deras organisationer förväntas delta i alla tre fysiska seminarier.
 • Anmälningsavgiften är 150kr/organisation. Denna är en engångsavift för administration, som gäller för hela året. Anmälningsavgiften återbetalas inte. 
 • Vi erbjuder kosher mat under seminariernas tid.  
 • Sista dag för anmälan är den 19 januari 2024. Deltagarna accepteras löpande. 

 

 

12 februari
09:00 - 16:00
13 februari
09:00 - 16:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm