Kriget i Gaza - samtal mellan Norell och Neuman

Efter snart ett år av krig ställer Magnus Norell och Ricki Neuman de svåra frågorna: 
Kommer Israel verkligen att kunna krossa Hamas? Kommer landet oundvikligen att tvingas kriga fullt ut mot Hizbollah, även om det betyder två fronter? Hur kan IDF lyckas med konststycket att befria fyra från gisslan men inte att skjuta ihjäl Hamas ledare?
Förstör det pågående kriget alla förutsättningar för en framtida tvåstatslösning?
Entré 100 kr för medlem i JF,  200 kr för ej medlem.
Varmt välkommen!

 

22 augusti
18:00 - 19:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 18 augusti 2024.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 22 augusti 2024, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.