Styrelsesammanträde

Sammanträde 2 2023

30 mars
17:00 - 18:30
Plats
Centrala Stockholm
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm