Maariv och Megillaläsning Adat Jisrael

06 mars
18:20
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm