SJUF Sponsorkväll

SJUF (Skandinaviska Judiska Ungdomsförbundet) är en ideell förening driven för och av judiska ungdomar för att främja judiskt liv och samverkan i Skandinavien. Vi tror på vikten av att bevara och utveckla vår gemenskap och kultur, vi tror att SJUF spelar en viktig roll i att uppnå detta mål, särskilt i tider präglade av antisemitism och utsatthet.

Det interskandinaviska initiativet SJUF har sedan dess första kongress, 1919 i Köpenhamn, verkat för att föra samman nordens judar. Med tiden har SJUF:s metod tagit nya former, men kärnvärdena förblivit desamma. Sedan många år tillbaka så delar skandinaviska församlingar på ansvaret att utse en värdstad, som i sin tur står för att arrangera det tre dagar långa nyårsfirandet med tillhörande aktiviteter. 

I år har turen fallit till Stockholm, hela nordens judiska högsäte. Stockholm är den stad i norden där flest judar bor, och där det judiska livet kanske är som allra mest påtagligt. Vi känner oss ärade över att få föra vidare en så pass anrik tradition, och motiverade till att verkligen låta Stockholms unika judiska särprägel i regionen återspeglas i ett nyårsfirande av högsta kvalitet. Just nu söker vi all support vi kan få för att stärka vår förening och alla innefattande insatser. På grund av kostnaderna den här typen av arrangemang medför behöver vi er hjälp att göra det här evenemanget överkomligt. Vi vill att alla judiska ungdomar från Skandinavien ska ha möjlighet att åka på sjuf. 

Vi behöver er ekonomiska hjälp. Med er hjälp kan vi fortsätta leva upp till de mål som SJUF strävar efter. 

SJUF uppskattar all form av sponsring och stöd ni kan tänkas erbjuda. Genom att stötta oss bidrar ni till att den judiska kulturen får leva vidare till nästa generations judar. Utöver detta kommer ert företag få möjlig exponering.

Kom och ta del av mer information kring våra tankar och visioner med SJUF Stockholm och hur vi tillsammans kan få de möjligt!

Vi bjuder på lättare tilltugg och dryck!

Hoppas vi ses,

SJUF Styrelse 2023

23 maj
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
SJUF