Fullmäktigesammanträde

Välkomna att ta del av nästa fullmäktigesammanträde.
Mötet kommer att ske fysiskt, och alla som är medlemmar i Judiska församling i Stockholm är välkomna som åhörare! Mötet kommer även att spelas in och publiceras på hemsidan, tidigast onsdag efter mötestillfället.

Kallelse och bilagor till sammanträdet läggs upp på hemsidan tidigast 3 veckor innan tillfället.

Frågor: fullmaktige@jfst.se

21 december
18:30 - 21:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm