Styrelsemöte

Med reservation för ev ändringar av datum.

20 september
17:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm