PJS Rosh Hashana med Sukkat Shalom

Du är välkommen att fira Rosh Hashana med vår progressiva Sukkat Shalom minjan.

Mini-gudstjänst för barn med sång, berättelse och shofar (kl. 17:00)
Chavruta, text-diskussion, för alla åldrar (kl. 17:40)
Tefillot, musik och shofar-blåsning (kl. 18:30)

Varmt välkommen!   
Progressiv Judendom i Stockholm
Styrelsen

26 september
17:00 - 19:15
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas efter sista anmälningsdag
Arrangörer
Progressiv Judendom i Stockholm