Rosh hashana 5783 - tips och tricks

Hur kan min rosh hashana vara mer meningsfull? Kom och var med rabbin Mattias Amster i en levande diskussion om vad rosh hashana egentligen handlar om.

Frågor: mattias.amster@jfst.se

20 september
20:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm