Judiska självbilder i svensk film efter 1945 av Jonathan Rozenkrantz

Anmäl dig senast 22 augusti här

Fri entré

Hur påverkas den judiska självbilden av en antisemitisk kulturtradition? Kanske kan filmen ge oss några svar. Föreläsningen, som bygger på den nyligen publicerade forskningsartikeln “The Precariousness of Jewish Visibility: Surviving Antisemitism in Swedish Cinema” (2022), visar hur de antisemitiska karikatyrer som dominerade gestaltningen av judar i svensk visuell kultur fram till andra världskriget fortsatt att villkora judiskt filmskapande efter 1945.

Bio: Dr. Jonathan Rozenkrantz forskar och undervisar i filmvetenskap på Stockholms universitet och Lunds universitet. Hans publikationer om judisk representation i svensk film inkluderar “The Precariousness of Jewish Visibility: Surviving Antisemitism in Swedish Cinema” (Journal of Scandinavian Cinema 2022) samt “Jacobi’s Burden: ‘Jewish’ Figurations in Fanny och Alexander” i Ingmar Bergman at the Crossroads: Between Theory and Practice (Bloomsbury 2022), en kommande antologi redigerad av Maaret Koskinen och Louise Wallenberg. Rozenkrantz är även huvudredaktör för Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna (Svenska Filminstitutet 2020), en lärarhandledning för att använda film i skolundervisningen om Sveriges nationella minoriteter.

Bild: Jonathan Rozenkrantz

30 augusti
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Paideia, Judiska Församlingen i Stockholm och Bajit