Insändare

Judiska Församlingens medlemmar har efterfrågat en möjlighet att lyfta ämnen och frågor som Församlingen arbetar med. Hittills har Judiska Församlingens medlemmar inte haft en interaktiv plattform under Församlingens regi. Målet med denna sida är att individuella medlemmar ska kunna uttrycka åsikter, göra kansli, församlingspolitiker och övriga medlemmar medvetna om behov och tankar.

Du som vill skicka en text eller svara på en text mailar den till info@jfst.se och märk ditt email med "Insändare".

Varje text får ha ett max antal på 1000 ord och signareas med medlemmens namn. Vi tar ej emot anonyma insändare. 

Om du är inloggad med mobilt bankID kan du se insändare nedan.