Visit a service / Besök en gudstjänst

OBS! / Attention!
Eftersom många använder detta formulär för att anmäla sig till gudstjänsterna under rosh hashana och jom kippur, trots att sista registreringsdatum för de gudstjänsterna har passerat, är detta formulär för tillfället stängt. Vänligen återkom efter jom kippur.

Since many use this form to register for Rosh Hashana and Yom Kippur services, even though the registration deadline for those services has passed, this form is currently closed. Please come back after Yom Kippur.

------------

Sabbat-gudstjänsterna i Stora synagogan börjar kl. 18:30 (april-september) eller kl. 17:30 (september-mars), detaljerad information finns i vår kalender.

Om du vill delta i en gudstjänst fyller du i formuläret nedan. Vår säkerhetsavdelning behöver informationen så att alla kan känna sig trygga under gudstjänsterna. Hoppas du har förståelse för detta.

Vi behöver dina uppgifter senast 72 timmar innan ditt planerade besök för att kunna behandla dem. När du skickat in alla uppgifter hör vi av oss inom 48 timmar.


English

The Shabbat service in the Great Synagogue starts at 6.30 pm (between April - September) and 5.30 pm (September - March). The orthodox synagogues' evening services start when the sun goes down, visit www.jeschurun.se or our calendar to see the exact details.

If you wish to attend a service, please fill out the form below. Our security department needs the information in order for everyone to feel safe during the services.

We need your information no later than 72 hours before your planned visit to be able to process it. When you have submitted all the information, we will contact you within 48 hours.