Ma nishtana med Sasha Rafkin, Benjamin Nordblom och kantor Yuval Hed