Dvar tora 20 november

Parashat Toldot - om jakten och judarna

För att höra rabbin Ute Steyers dvar tora klicka här.