Bildningskomplexet live: Hur man botar en fanatiker – med Natalie Lantz

Den israeliska författaren Amos Oz gav år 2006 ut boken ”Hur man botar en fanatiker”. Där ställer han frågor om fanatismens natur, hur den uppstår och hur man kan bekämpa den hos sig själv och andra. Enligt Oz är det fanatismen som står i vägen för fred mellan israeler och palestinier.

Vad kan vi lära oss av Amos Oz bok idag? Och vad gör vi när fanatismen eskalerar i alla delar av samhället?

 

Natalie Lantz, bibelvetare och översättare till Amos Oz andra bok om fanatism, ”Kära fanatiker”, gästar podcasten Bildningskomplexet live  torsdag den 7 mars kl 18.00 för ett samtal om allt detta.

 

Entré 100 kr för medlem i JF och 150 kr för ej medlem.

Swish i dörren.

Frågor: jonna.wolff@jfst.se

 

Varmt välkomna!

07 mars
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 1 mars 2024.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 5 mars 2024, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.