Tu bishvat-firande för barn födda 2005-2007

Välkomna att fira tu bishvat, alla barn födda 2005-2007!

23 januari
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm