Judiska flyktingar i Stockholm under Förintelsen - ett samtal om hur de hjälpte varandra till självhjälp

Med professorerna Helmut Müsseneroch och Michael Scholz. Moderator: Lars Dencik.

Varmt välkomna till ett samtal om den kanske inte så välkända hjälpverksamhet som organiserades av huvudsakligen tyska och österrikiska judiska flyktingar i Sverige efter pogromen i november 1938 – delvis i samverkan med dåvarande Mosaiska Församlingen i Stockholm, men huvudsakligen som en självständig verksamhet under mottot ”Hjälp till självhjälp”. 

Vid sidan av hjälpverksamhet av olika slag arrangerade föreningen många föredrag och kulturevenemang med framträdande intellektuella och artister både ur de egna leden och ur den svenskjudiska gruppen – en verksamhet som fyllde en viktig både intellektuell och social funktion för de judiska flyktingarna men också för medlemmar ur den svenskjudiska gruppen.

Föreningen utvecklade sig i tiden runt andra världskriget till den största flyktingorganisationen i Sverige och samtidigt till den största judiska organisationen vid sidan av Mosaiska Församlingen. Märkvärdigt nog har föreningen och dess viktiga och till stor del framgångsrika och storartade verksamhet hittills inte blivit dokumenterad. I själva verket har den närmast fallit helt i glömska. Men nu har två svenska forskare, professorerna Helmut Müsseneroch Michael Scholz, noggrant och detaljerat dokumenterat dess verksamhet och på så sätt kastat ljus över ett stycke viktig och hittills förbisedd svensk och judisk flyktings- och integrationshistoria. Boken är skriven på tyska och har titeln Die jüdische Emigrantenselbsthilfe in Stockholm. Hilfe durch Selbsthilfe (1938–1973).

Boken berör direkt och indirekt många familjer och personer i det judiska Stockholm.

Samtalet sker på svenska.

 

27 februari
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm