Musikalisk Rosh hashana mincha gudstjänst med shiur

Eftermiddagsgudstjänst och shiur/diskussion med fokus på Rosh hashana.
Tim Kynerd leder gudstjänsten. Noa Hermele leder shiuren. Nathaniel Glasser Skog är musiker.

Vi använder PJS siddur Kol Haneshama, Själens röst* under gudstjänsten. Ta med din egen om du har.

17 september
16:00 - 18:00
Plats
Sessionssalen
Arrangörer
Sukkat Shalom / Progressiv Judendom i Stockholm