Simchat Torah-firande

Kom och fira Simchat Torah med vår kehila* Sukkat Shalom. Vår rabbin, Rebecca Lillian leder gudstjänsten. 

Vi använder PJS siddur Kol Haneshama, Själens röst* under gudstjänsten. Ta med din egen om du har.

*Kehila är det hebreiska ordet för gemenskap.

08 oktober
17:30
Plats
Sessionssalen
Arrangörer
Sukkat Shalom / Progressiv Judendom i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 5 oktober 2023.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 6 oktober 2023, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.
Välj ett alternativStanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.