Simchat Torah-firande

Kom och fira Simchat Torah med vår kehila* Sukkat Shalom. Vår rabbin, Rebecca Lillian leder gudstjänsten. 

Vi använder PJS siddur Kol Haneshama, Själens röst* under gudstjänsten. Ta med din egen om du har.

*Kehila är det hebreiska ordet för gemenskap.

08 oktober
17:30
Plats
Sessionssalen
Arrangörer
Sukkat Shalom / Progressiv Judendom i Stockholm