Styrelsesammanträde

15 november
17:00 - 21:00
Plats
Centrala Stockholm
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm