Välkommen till årsmötet

Alla är välkomna och medlemmar som betalat medlemsavgiften har rösträtt.

Du som anmält dig kommer att få handlingar, dagordning, verksamhetsberättelse mm före mötet. Vi kommer att berätta om vad som pågår och vad som är planerat. Och det är mycket! Förslag och synpunkter som kan förbättra och utveckla verksamheten är välkomna under den diskussionspunkten.

PJS bjuder på smörgås och dryck och hoppas på ett trevligt återseende med många närvarande.

Styrelsen
Progressiv Judendom i Stockholm

07 mars
18:00
Plats
Nya Hollandersalen, Bajit
Arrangörer
Progressiv Judendom i Stockholm