Megillat Esther och Afterparty X Kvinnor

Traditionell Megilat Esther-läsning av och för kvinnor. Välkomna alla kvinnor och tjejer för att lyssna på megilan och efteråt fira vi tillsammans med Jeschurun och genrös bar och Purim mixology. 

Kom gärna utklädd! 

Anmälan: esther.amster@jfst.se

06 mars
18:30
Plats
centrala Stockholm
Arrangörer
Esther Amster