Styrelsesammanträde

31 maj
17:00 - 21:00
Plats
Centrala Stockholm
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm