Shul Cheder: Skolan under Shabbat Shacharit

Shul Cheder inleds på Shabbat 11 februari kl.10:30! Ett nytt koncept hos Jeschurun under Shacharit Shabbat!

I programmet utvecklar ditt barn sin kunskap i Aleph bet, hebreiska, Shabbat, judisk historia samt i judiskt liv.
 
Shul Cheder kommer att följa en dynamisk läroplan som engagerar ditt barn och ger verktygen för ett kunskapsbaserat lärande.
 
Det kommer finnas mellanmål till barnen och föräldrarna är varmt välkomna att delta i Gudstjänsten samt efterföljande bättre kiddush.
 
Den 11 februari klockan 10:30 startar vi Shul Cheder i Jeschurun.
Programmet kommer sedan att fortsätta en gång i månaden, på den andra Shabbaten i månaden. Då följer det att den andra träffen blir på Shabbat, den 11 mars.

För obligatorisk registrering samt frågor, kontakta: esther.amster@jfst.se

11 februari
10:30
Plats
Centrala Stockholm
Arrangörer
Adat Jeschurun, Esther Amster