Om demoner, vargar och shrek - en kväll med jiddischpoesi

En exposé över jiddischkulturen sedd genom poetiska ögon. 

Salomon Schulman berättar framför allt ur sin nyutkomna bok ”Natten läser stjärnor”. 

Vi får bekanta oss med modernistiska poeter som gjorde uppror med sin samtid och sig själva. Många av dem bar också med sig traditionella värden som de stöpte om. Gemensam för dessa förra seklets (1920-1999) känselspröt är deras känsla av desperation. 

Skådespelaren Hannes Meidal ger desperationen en röst i sina deklamationer! Och sångerskan Anne Kalmering, tillsammans med dragspelaren Miriam Oldenburg, tonsätter dikter. 

 

Välkomna! 

Frågor? Kontakta jonna.wolff@jfst.se

20 april
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm, Jiddischsällskapet i Stockholm och Paideia