Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Stöd vid antisemitism

Församlingens kommitté finns till för att stötta dig som blivit drabbad av antisemitism. Kommittén består av erfarna advokater, jurister, psykologer och psykiatriker vars syfte är att stötta och hjälpa dig.

Ring 0726-44 87 31, 0726-44 87 30 eller maila oss.

Du kommer till en telefonsvarare när du ringer. Generellt återkopplar vi inom 24 timmar, dock ej under helgdagar. Hinner du inte svara när vi ringer så fortsätter vi tills vi får tag på varandra.

Känner du någon som är drabbad av antisemitism? Förmedla gärna våra kontaktuppgifter.