Shana Haba'a programmet

Shana Haba’a är ett ettårsprogram riktat till ungdomar som går i årskurs 9. Programmet börjar vanligtvis på kollot under sommaren (för de ungdomar som är där), eller i september för de ungdomar som inte är på kollot. I år börjar programmet i december och avslutas med en  Israelresa.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och landet, att diskutera identitetsfrågor och mycket annat.

Gruppen träffas varje månad under året. Vid alla tillfällen, utom ett, träffas vi i centrala Stockholm, lyssnar på inbjudna gäster och har spännande och tankeväckande diskussioner om Israel. En gång under läsåret 2019/2020, kommer gruppen tillbringa en helg på vårt kollo, där de firar shabbat tillsammans och har ett tvådagars-seminarium.

Följande ämnen kommer att tas upp under läsåret:

  • Judisk historia och kopplingen till Israel.
  • Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna),druser, integrationsfrågor,
  • Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen.
  • Israels städer – heliga och oheliga platser.
  • Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten.
  • Israel och sina grannar, Palestina, konflikten.
  • Sverige och Israel – likheter och skillnader.
  • Judendom i världen idag.

Deltagandet är obligatoriskt i minst fyra av de fem gruppträffarna i Stockholm och i kollohelgen. 

Priser & schema

Programmet kostar 30.000kr* som innehåller:

- alla gruppträffarna, föreläsningar och workshops med gäster

- kollohelgen (kosher mat och logi)

- Israelresan (flygbiljetter, kosher mat, logi, försäkring, resor inom Israel, entrébiljetter)

Preliminärt datum för Israelresan: 14 juni 2020 - 2 juli 2020.

*Medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm kan ansöka om nedsättning upp till 10,000kr.

Schema för 2019-2020

Gruppträff 1: 16 december 2019, 17:30 - 19:30

Gruppträff 2: 3 februari 2020, 17:30 - 19:30

Gruppträff 3: 2 mars 2020, 17:30 - 19:30

Gruppträff 4: 30 mars 2020, 17:30 - 19:30

Kollohelg: 24 - 26 april 2020

Gruppträff 5: 25 maj 2020, 17:30 - 19:30

Föräldramöte: 31 maj 2020, 10:00 - 11:00

Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet. 

För mer information och frågor kontakta utbildning@jfst.se.

Anmälan till Shana habaa'a-programmet för 2019 - 2020 är nu stängt.