Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Shana Haba'a programmet

Shana Haba’a är ett ettårsprogram riktat till ungdomar som går i årskurs 9. Programmet börjar vanligtvis på kollot under sommaren (för de ungdomar som är där), eller i september för de ungdomar som inte är på kollot. I år börjar programmet i december och avslutas med en  Israelresa.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och landet, att diskutera identitetsfrågor och mycket annat.

Programmet och schemat för 2020/2021 är under planering och kommer publiceras under sommaren 2020. 

För mer information och frågor kontakta utbildning@jfst.se.

Anmälan till Shana habaa'a-programmet för 2019 - 2020 är nu stängt.