Shana Haba'a programmet

Shana Haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian och på första ring på gymnasiet. Målgruppen är åldern mellan bnei mitsva och 4Å-ledarskapsutbildning. Programmet börjar med ett informationsmöte för föräldrar onsdag 23 september 2020, och slutar med en tvåveckors resa till Israel juni-juli 2021.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och Israel, samt att diskutera olika identitetsfrågor. Det gör vi på gruppträffar i Stockholm, kollohelger med särskilda ämnen och en utbildningsresa till Israel. Israelresan består både av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med israeler och grupper inom Israel, samt volontärsarbete. 

Ungdomarna träffas på programmets kick-off på församlingens kolloområde i oktober och på tre söndagsseminarier på i centrala Stockholm innan Israelresan i juni 2021. Gruppen tillbringar även en till mysig temahelg på kollot under våren. 

På kollot firar vi shabbat tillsammans och har ett tvådagars seminarium för att lära känna varandra bättre, bygga en stark grupp, och fokusera på ett israeliskt ämne. 

Bland annat kommer flera av de följande ämnena tas upp under läsåret:

 • Judisk historia och kopplingen till Israel
 • Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna), druser, integrationsfrågor
 • Det civila samhället i Israel
 • Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen
 • Israels städer – heliga och icke-heliga platser
 • Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten
 • Israel och dess grannar, Palestina, konflikten
 • Sverige och Israel – likheter och skillnader
 • Judendom i världen idag

Deltagandet är obligatoriskt vid minst två av tre söndagsträffar i Stockholm och på båda kollohelgerna. 

AnmälanAnmälan för 2020/2021 är stängd. För mer information eller för att skriva upp ditt barn på väntlista, vänligen maila utbildning@jfst.se och ange ditt namn, barnets namn, din mejladress och ditt telefonnummer.  

Pris & betalningProgrammet kostar 30.000kr* och inkluderar:

 • Alla gruppseminarier, föreläsningar och workshops med gäster, lunch och mellanmål
 • Kollohelger (kosher mat , bussresa t/r, och logi)
 • Israelresan (flygbiljetter, kosher mat, logi, försäkring, resor inom Israel, entrébiljetter)

Sista datumet för att bestämma om man deltar på Israelresan är 31 oktober 2020.

 *Nedsättning upp till 10,000kr är möjligt för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. Information om nedsättning följer med denna information. Delbetalning av avgiften sker enligt schemat nedan:

Betalningar Fakturan skickas Oss tillhanda 
Del 1: 5000kr 20 oktober 2020 31 oktober 2020
Del 2: 15000kr 21 februari 2021 28 februari 2021
Del 3: 10000kr 21 april 2021 30 april 2021

 

Alternativt kostar programmet 11.000 kr och innehåller:

 • Alla tre söndagsseminarier /workshops med gäster, lunch och mellanmål
 • Två kollohelger (kosher mat och logi).

För mer information och frågor kontakta utbildning@jfst.se.

Preliminärt schema för höstterminen 2020*

Vecka Datum Tid och plats
38 Onsdag 23 september kl. 18.30-19.30, föräldrar infomöte, centrala Stockholm
42 Fred - sönd, 16 - 18 oktober 2020 Kollot
49 Söndag 6 december kl. 12:30-18.00, centrala Stockholm

 

Preliminärt schema för vårterminen 2021*

Vecka Datum Tid och plats
5 Söndag 7 februari Kl. 12.30-18.00, centrala Stockholm
16 Fred - sön 23 - 25 april Kollohelg 2
21 Söndag 30 maj Kl. 12.30-18.00, centrala Stockholm
23 Tisdag 9 juni Kl. 18.30-19.30, centrala Stockholm
24 - 27 20 juni - 6 juli Israelresan (ändring kan förekomma)

*Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet.

Ändringarna och information angående Covid 19På grund av rådande omständigheter har vissa rutiner och delen av programmet uppdaterats. Vi följer FHM:s riktlinjer. Vi kommer hålla träffarna i en större lokal på söndagar istället för under veckan. Vi har bokat in bussar för att föra deltagare till kollot för att undvika åka kommunalt och därmed minska risken för smittspridning.  Datumen för Israelresan kan inte fastställas. För närvarande kan inte kostnaden för gruppresan beräknas. Eftersom vi inte ännu vet priset på Israelresan kan vi inte säga exakt hur stor sista betalningen blir. Vi tror den blir några tusen högre än i fjol pga. höjda transport-, logi- och matkostnader. Vi hoppas ni har överseende med detta.  På grund av det kommer den sista faktura ut lite senare än under normala tider. Anmälan är bindande.

*Nedsättning upp till 10 000kr är möjligt för medlemmar av Judiska Församlingen i Stockholm. För information om nedsättning kontakta utbildning@jfst.se