Shana haba'a programmet

Shana haba’a är ett ettårsprogram riktat till ungdomar som går i årskurs 9. Programmet börjar på kollot under sommaren (för de ungdomar som är där), eller i september för de ungdomar som inte är på kollot. Programmet avslutas med en treveckors Israelresa.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och landet, att diskutera identitetsfrågor och mycket annat.

Gruppen träffas nio gånger under året mellan september och maj. Vid alla tillfällen, utom två, träffas vi i centrala Stockholm, lyssnar på inbjudna gäster och har spännande och tankeväckande diskussioner om Israel. Två gånger under läsåret, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen, kommer gruppen tillbringa en helg på vårt kollo, där de firar shabbat tillsammans och har ett tvådagars-seminarium.

Följande ämnen kommer att tas upp under läsåret:

  • Judisk historia och kopplingen till Israel.
  • Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna),druser, integrationsfrågor,
  • Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen.
  • Israels städer – heliga och oheliga platser.
  • Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten.
  • Israel och sina grannar, Palestina, konflikten.
  • Sverige och Israel – likheter och skillnader.
  • Judendom i världen idag.

Deltagandet är obligatoriskt i minst fem av de sju gruppträffarna i Stockholm, och minst en av kollohelgerna. 

Priser & schemaVi kommer att uppdatera priserna och schemat för utbildningen under hösten. Datumen för Israelresan kommer att beslutas om tidigast i december 2019. 

För mer information och frågor kontakta utbildningsansvarig Szilvi Somlai.

Anmälan till Shana haba'aprogrammet