Dagarna blir allt kortare och om lite mer än tre veckor är det dags för chanuka. I församlingen fortgår dock arbetet med full fart. Såväl vår generalsekreterare som jag själv har i olika forum skrivit om den utmaning som ligger framför oss när det gäller att rekrytera personal för att ersätta flera av våra anställda som […]
Läs mer
Judiska Församlingen i Stockholm söker en inspirerande och kreativ kommunikatör som ska ansvara för och utveckla den interna och externa kommunikationen. Målen för kommunikationen är bland andra att förmedla församlingens värdegrund internt och externt, att spegla det arbete som kansliet och förtroendevalda bedriver i judiska intressefrågor gentemot representanter för det officiella Sverige samt att spegla […]
Läs mer
Söndag 4 december klockan 15.00 - 18.00 Another side of Shabtai Zisel Ben Avraham (Bob Dylan). Det finns tusentals dylanologer i världen men bara några få kopplar ihop Dylans musik och lyrik med hans judiska uppväxt. Göran Hermansson lyfter i sin betraktelse fram detta i stort sett förbisedda perspektiv. Vi går igenom Dylans bakgrund och […]
Läs mer

Välkommen till Judiska Församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

VI REKOMMENDERAR

”Skotten i Köpenhamn”
I Bajit måndag 5 december klockan 18.30
Judiska församlingen presenterar stolt: Journalisten och författaren Niklas Orrenius pratar om sin bok ”Skotten i Köpenhamn” tillsammans med förläggaren Daniel Sandström. Läs mer!

 

Bajit-projektet

Följ tillblivelsen av Bajit här!

Bli medlem

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook