På söndag möts ledarna för de svenska judiska församlingarna för årsmöte i Judiska Centralrådet. Centralrådet, vars styrelse består av de fyra judiska församlingarna (Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg), är den officiella motparten för den svenska staten och fungerar bland annat som remissinstans i flera olika fall. En av de viktigaste frågorna för Centralrådet att diskutera […]
Läs mer
För rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz. Judiska Församlingen i Stockholm har äran att inbjuda till en installationsceremoni för Sveriges första kvinnliga rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz. Måndag 6 juni klockan 18.00 i Stockholms Stora synagoga. Tal och musik. Ingen föranmälan för medlemmar i Judiska församlingen. Övriga mejlar gunila.lefebure@jfst.se
Läs mer

Välkommen till Judiska Församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

VI REKOMMENDERAR

Vad tycker medlemmarna om judiska församlingen? Nu vet vi!
Sammanställningen av medlemsenkäten klar.

Den presenteras av upphovsmännen måndag 30 maj klockan 18.30 i Sessionssalen. Och kommenteras av politiker. Din medlemsröst hoppas vi också få höra! Obligatorisk föranmälan via denna länk senast fredag 27 maj. OBS! Endast för medlemmar i Judiska församlingen. Ta med medlemskort.

Bajit-projektet

Följ tillblivelsen av Bajit här!

Bli medlem

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook