Judiska församlingen har förlorat en ung medlem. Sara Nachman gick hastigt bort och sörjs av vänner, familj och släkt. Alldeles för tidigt rycktes hon ifrån oss. Inga ord kan beskriva den förtvivlan och sorg som vi alla känner. Våra största kondoleanser till familjen Nachman och alla närstående. Med anledning av detta välkomnar vi de unga som känner behov av […]
Läs mer

Välkommen till Judiska Församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

Vi rekommenderar
Enstatslösning, tvåstatslösning - eller ingen lösning alls?

Möt Martin Blecher., författaren till boken ”Vem säger vad?”. Röster för och emot en tvåstatslösning. Kommer Israel och Palestina någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att utgöra en demokratisk, judisk stat kunna möjliggöras samtidigt med palestiniernas strävan efter självbestämmande och nationella ambitioner?

Bajit

Information om Bajit

Bli medlem

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook