Välkommen till Judiska Församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

VI REKOMMENDERAR

Premiär för Bach and Books – läs mer

Bajit-projektet

Följ tillblivelsen av Bajit här!

Bli medlem

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook