Välkommen till Judiska församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

VI REKOMMENDERAR

koren

Körkonsert i Stora synagogan

”Inför Guds Majestät” är temat för en unik interreligiös konsert i Stockholms Stora synagoga. Judar, kristna, muslimer – alla hyllar de den allsmäktige Guden som skapare, uppehållare och frälsare, och det sker genom gudstjänst och bön, genom teologi och meditation, genom konst och musik, sedan flera tusen år.

Vassilis Bolonassos, älskad radioröst och programpresentatör inleder konserten. Judiska församlingens kör ”Renanot” under kantor Isidoro Abramowicz, S:ta Eugeniakyrkans vokalensemble (katolsk) under Ulf Samuelsson och muslimska röster stämmer in”. Söndagen den 22 oktober kl. 15.00.

Bajit

Bajit

Information om Bajit

Bli medlem

Medlemskort baksida mindre webb

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook