Välkommen till Judiska församlingen i Stockholm

Judiska församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

Vi rekommenderar
Mischling

Information om eventet

Eventkalender

Bajit

Bajit

Information om Bajit

Bli medlem

Medlemskort baksida mindre webb

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook