Kallelse till Fullmäktigemöte torsdagen den 18 maj kl. 18.30. Den auktoriserade revisorn Jonas Grahn, PWC, närvarar vid fullmäktigemötet den 18 maj kl. 19.00 för att redovisa sina iakttagelser gällande församlingens ekonomi och verksamhet DAGORDNING Fastställelse av närvaro Val av justeringsperson för protokoll (Judisk Framtid utser) Eventuella ändringar och tillägg till dagordning Rapport från församlingens ordförande […]
Läs mer

Välkommen till Judiska Församlingen i Stockholm

Judiska Församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

"Framtiden" - ser den ut som i Malmö?

Journalisten och författaren Lars Åberg har fått stor uppmärksamhet med sin bok 'Framtidsstaden". Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? En av de frågor han tar upp är antisemitismen och jakten på nya väljargrupper i Malmö. Läs mer och anmäl dig här

Bajit

Information om Bajit

Bli medlem

Varför bli medlem i Judiska församlingen?

Följ oss på Facebook