En levande församling

Judiska församlingen i Stockholm har alltsedan 1775 på olika sätt tillvaratagit judiska intressen i Stockholm och Sverige.

Judiska församlingen ska möjliggöra ett tryggt judiskt liv och säkra en judisk framtid baserad på judisk tradition. Församlingen och dess medlemmar skall förbli en väl integrerad del av det svenska samhället. Medlemskap i Judiska Församlingen skall vara ett självklart val för judarna i upptagningsområdet.

Vi bedriver och främjar religiös, kulturell och social verksamhet samt utbildning med särskild inriktning på barn och ungdom. Församlingen erbjuder också sina medlemmar stöd i livets olika skeden, från brit mila (manlig omskärelse) och namngivning till begravning.

Församlingen kan också ses som en intresseförening för den judiska nationella minoriteten i stockholmsområdet. Vår uppgift är att tillvarata och hävda judiska intressen och judisk närvaro som en självklar del av det svenska samhället.

Till skillnad från många andra judiska församlingar runt om i Europa är Judiska församlingen i Stockholm en enhetsförsamling. Det innebär att stockholmsförsamlingen är öppen för alla judar oberoende av religiös inriktning eller om man inte är religiös alls. Församlingen har c:a 4 400 medlemmar.

Verksamheten präglas av en strävan att erbjuda ett så brett utbud som möjligt. Vi hoppas att alla församlingsmedlemmar, oavsett ålder och intresse, skall hitta något bland det stora utbud av kurser, studiecirklar och kulturella evenemang som Judiska församlingen i Stockholm kan erbjuda.

Judiska församlingen är en öppen och demokratisk organisation där medlemmarna har stora möjligheter att påverka. Som medlem kan du påverka och verka för förändringar  i den riktning du önskar. Församlingen är, tillsammans med församlingarna i Göteborg och Malmö, den judiska befolkningens röst i det svenska samhället. På nationell nivå utgörs den rösten av en gemensam takorganisation: Judiska Centralrådet (organisationsskiss PDF)

Så här är vår organisation uppbyggd.