Information om valet

Så här går det till att rösta

Val och mandatperiodValet avser val av 21 fullmäktigeledamöter och ersättare för dessa för en mandatperiod omfattande 3 år.
Du kan rösta på en grupp, men du kan också avge en personröst för den kandidat inom gruppen som du helst vill se invald.

ValsedlarValsedlarna finns med i detta utskick. De finns också tillgängliga hos respektive grupp samt utanför vallokalen på valdagen.
I valet deltar följande grupper: Judisk Enhet, Judisk Framtid, Judisk Mångfald och Judisk Samling.
En grupp kan ha flera valsedlar. Kom ihåg att du endast får lägga en valsedel i valkuvertet.

Så här personröstar du
På valsedeln finns en ruta och ett nummer framför varje kandidatnamn. Om du vill personrösta ska du kryssa i rutan framför den kandidat du vill ska bli vald. Du får bara personrösta på en kandidat.

POSTRÖSTNING
Du kan poströsta så snart du har fått ditt röstkort.
Så här gör du:
1) Lägg en valsedel i det kuvert som är märkt VALKUVERT. Klistra igen valkuvertet. 2) Underteckna din sanningsförsäkran på ditt röstkort.
3) Lägg röstkortet samt valkuvertet i det föradresserade och förfrankerade ytterkuvertet.
4) Förslut ytterkuvertet och lägg det på brevlådan. Du behöver inte frankera (gäller inom Sverige).
En poströst ska skickas så att den når församlingen senast fredagen den 12 november kl 12.00. För sent inkommen röst är ogiltig!
Kom ihåg att posta ytterkuvertet i god tid så att din poströst når fram i tid. Poströsten MÅSTE sändas med reguljär post, annars blir den OGILTIG. Du kan alltså inte lämna din poströst direkt till församlingen.
Du kan rösta på valdagen även om du redan skickat in din poströst. Då tas din poströst bort.

RÖSTNING I VALLOKAL
Valet sker söndagen den 14 november 2021 kl 10-18.
Vallokal: Judiska församlingen, Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3B. Tag gärna med röstkortet – det underlättar röstningsförfarandet. Valförrättaren kan begära att du legitimerar dig.
Alla valsedlar kommer att finnas tillgängliga utanför vallokalen.

ValordningI Judiska Församlingens valordning finns bestämmelser om genomförande av val till fullmäktige samlat.
Läs här (PFD)

ValdebatterJudiska Församlingen genomföra ha två valdebatter inför 2021 års val. En ungdomsdebatt 20 oktober och en ordinarie valdebatt 21 oktober.
Läs mer och anmäl dig till ungdomsdebatten här
Läs mer och anmäl dig till ordinarie valdebatt här

Har du som medlem några frågor eller funderingar om valet maila till info@jfst.se.