Judiska Församlingens hantering pandemin och storhelgerna

Judiska Församlingen i Stockholm har under Covid-19 pandemin arbetat proaktivt med Myndigheten för stöd till trossamfund och Smittskydd Stockholm för att på bästa sätt kunna tillämpa restriktioner och genomföra vår verksamhet på ett säkert sätt. Vi förutsätter att alla ni som deltar på gudstjänsterna och som har möjlighet att vaccinera er, är vaccinerade. 

Lokaler och antal

Vid beräkning av antal tillgängliga platser i stora synagogan har vi utgått från en ritning över synagogans  kvadratmeteryta när det gäller bänkrader samt rent fysiskt varit på plats och räknat. 

Enligt FHM restriktioner ska det vara en meter framför, bakom och åt båda sidorna mellan varje person alternativt mellan varje grupp som hör ihop. Bänkraderna i Stora synagogan sitter väldigt tätt så därför kan bara varannan rad utnyttjas och var tredje sittplats/rad. Vilket ger en total på 130 personer och då har vi inkluderat läktarna.

Enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner är prioritet 1 en meter avstånd framför, bakom och åt sidorna. Om lokalen så tillåter kan man vara fler men max 300. Stora Synagogan kan max ta emot 130 personer med en meters radie till nästa person.

På ordinarie shabbat har vi en total på 80 personer. Detta för att alla som är i stora synagogan skall vara välkomna till kiddush i Sessionssalen. Sessionssalen tar 80 sittande personer med tilltugg på borden.

Åldersgränser

På grund utav en fortsatt existerande smittspridningen i samhället har Judiska Församlingen i Stockholm tyvärr varit tvungna att sätta begränsningar kring hur utövande av årets storhelger kan genomföras. Ett svårt beslut som vi har varit tvungna att ta är en nedre åldersgräns i Stora synagogan.

Detta för att riskgrupper och bland annat äldre som är mer utsatta ska kunna känna en trygghet och säkerhet när de besöker Stora synagogan. Till alla er barnfamiljer rekommenderar vi att ni anmäler er till barngudstjänsterna under rosh hashana och jom kippur.