Information från våra religiösa tjänstemän


Rabbin Ute Steyers guide till hur man firar rosh hashana:

Ladda ner här

Från Stora synagogans rabbin Ute Steyer:

En svår och oväntad sjukdom som drabbade min far och tyvärr avslutade hans liv kräver att jag är vid min familjs sida. Tyvärr betyder det att jag inte kommer att närvara i Stockholm under årets stora hösthelger, helt eller delvis.
Kibud av v' em, att hedra far och mor, är en av de centrala mitsvot som vår tradition har.

Rabbin Ederbergs predikan kommer att hållas på engelska, vi kommer att ha en översättning utdelad i Stora synagogan för alla närvarande.

Shana Tova tikatevu, må ni alla bli inskrivna till ett gott nytt år.

 

Några ord från rabbin Nils Ederberg, ersättare för rabbin Ute Steyer under rosh hashana och jom kippur:

Rabbi Ute Steyer and the Jewish Community of Stockholm asked me to stand in for her these High Holidays. So I would like to introduce myself. I live in Berlin with my wife Gesa who is a rabbi of the Jewish community here. We have three children born in Jerusalem and Berlin. I teach Bible and Liturgy at Abraham Geiger Kolleg and Zacharias Frankel College. Frankel is the European Masorti rabbinical seminary, Geiger the Reform equivalent. These two rabbinical schools are connected to the University of Potsdam and train rabbis and cantors – female and male - for many countries. From there I also know Kantor Yuval Hed.

I also do a lot of educational work in the Jewish community and in interfaith settings. Especially working with Muslim friends to create better relations between the Jewish and the Muslim community is important to me in these days of conflict. My ideal as a rabbi is to help all Jews wherever they are on their Jewish journey, to connect them with the richness of our tradition, and to encourage them to find their own way to be Jewish.

 

Israels ambassadör för Sverige Ziv Nevo Kulman håller dvar torah under rosh hashana

Vi är mycket hedrade att den nye ambassadören Kulman vill hålla dvar torahn på för dagen rosh hashana 7 septermber.
Dvar torahn kommer att ges i Sessionsalen klockan 10.25 för alla som deltar där och klockan 11.00 för deltagare i Stora synagogan.
För er som inte har möjlighet att närvara kommer ni att kunna se hans predikan på vår live stream från stora synagogan klockan 11.00. Den hittar ni här.