Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Vad vi gör

Judiska Församlingen i Stockholm bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Vi arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen inom social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning, religiösa aktiviteter och gudstjänster. 

Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.  Inom ramen för Judiska Centralrådet är Judiska Församlingen den part det officiella Sverige (riksdag, regering och andra officiella organ) främst har som samtalspart när det gäller frågor som berör det judiska livet i Sverige.

Verksamhetsområden

 • Social verksamhet
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Utbildningsverksamhet 
 • Kolloverksamhet 
 • Religiös verksamhet 
 • Begravningsverksamhet 
 • Kulturverksamhet 
 • Biblioteksverksamhet 
 • Medlemsverksamhet
 • Administrativ verksamhet
 • Lokaluthyrning
 • Kommunikationsavdelning
 • IT-avdelning
 • Fastighetsförvaltning
 • Medlemsansvar
 • Säkerhet
 • Ekonomiavdelning