Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Vad vi gör

Judiska Församlingen i Stockholm bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar. Vi arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen inom social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning, religiösa aktiviteter och gudstjänster. 

Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.  Inom ramen för Judiska Centralrådet är Judiska Församlingen den part det officiella Sverige (riksdag, regering och andra officiella organ) främst har som samtalspart när det gäller frågor som berör det judiska livet i Sverige.

Verksamhetsområden

 • Social verksamhet
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Utbildningsverksamhet 
 • Kolloverksamhet 
 • Religiös verksamhet 
 • Begravningsverksamhet 
 • Kulturverksamhet 
 • Biblioteksverksamhet 
 • Medlemsverksamhet
 • Administrativ verksamhet
 • Lokaluthyrning
 • Kommunikationsavdelning
 • IT-avdelning
 • Fastighetsförvaltning
 • Medlemsansvar
 • Säkerhet
 • Ekonomiavdelning