Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Volontärer sökes till chagim

Med största sannolikhet kommer vi att behöva ändra formatet för gudstjänster och minjanim under rosh hashana och jom kippur pga coronapandemin. Församlingen söker volontärer som kan hjälpa oss att leda delar av gudstjänsterna.

Vi söker dig som kan läsa ur Torah, läsa haftara, är förtrogen med grunderna i rosh hashana/jom kippur liturgin och/eller kan hyfsad hebreiska och vill lära dig grunderna i nusach för rosh hashana & jom kippur. Församlingen organiserar en workshop över sommaren för att lära ut grunderna och fräscha upp kunskaperna.

För frågor kontakta gunila.lefebure@jfst.se 

Stort tack på förhand! 

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.