Verksamheten under coronapandemin

Församlingens verksamhet är anpassad efter FHM:s rekommendationer. Vi erbjuder därför endast delar av vår ordinarie verksamhet som under pandemin i första hand riktar sig till församlingens medlemmar. För att anmäla sig krävs inloggning på vår hemsida. Logga in högst upp på hemsidans högra hörn. Använd mobilt bankID eller bankID via kortläsare. 

GudstjänsterGudstjänster är endast öppna för medlemmar, anmälan krävs. Antalet platser är begränsat enligt FHM:s rekommendationer. För anmälan till gudstjänster i Stora synagogan se längre ner i nyhetsbrevet. För bnei mitsva i Stora synagogan finns möjlighet att förboka 15 gäster för gudstjänster, kontakta Gunila Lefebure: gunila.lefebure@jfst.se. Vi tar för tillfället inte emot andra besökare.

Judiska församlingen har tagit del av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Stockholms läns landsting och med anledningen av rekommendationerna ber vi alla besökare på helgens gudstjänster att se till att hålla social distans, undvika alla form av trängsel vid in- och utpassering samt tvätta händerna och använda handspriten som finns i synagogorna regelbundet. Om du har minsta antydan till förkylningssymtom ska du inte besöka någon synagoga. Vi följer regelbundet situationen och kommer komma med mer information och situationen förändras.

För gudstjänster i Adat Jeschurun och Adat Jisrael kontakta respektive synagoga. Adat Jeschurun via deras hemsida här, synagogans eget nyhetsbrev eller Jedion, Adat Jisrael via email: info@adatjisrael.se

ProgramverksamhetFörsamlingen erbjuder utvalda kulturprogram för medlemmar. Antalet platser är begränsat. Föranmälan krävs för alla program. Se mer om våra kulturprogram längre ner i nyhetsbrevet.

UtbildningVi erbjuder utbildning för barn och unga. Verksamheten är anpassad efter FHM:s rekommendationer. Se mer om våra utbildningar här.

Studiebesök/guidade visningarGuidade visningar och studiebesök för skolklasser, universitetsgrupper och ideella föreningar bokas efter överenskommelse, måndag-torsdag kl 11.00-16.00. För frågor kontakta Folke Holtz tel 0721-511721. Vi följer FHM:s rekommendationer om social distans. Max 50 personer per visning. Vi kräver att samtliga besökare använder munskydd. Läs mer här.

Övrig verksamhetFör övrig verksamhet kontakta oss gärna via:info@jfst.se för mer info. 

Informationen kan komma att ändras.