Kära besökare,
Församlingen har helgstängt och öppnar åter onsdag 19 maj, på grund av kristi himmelsfärd samt shavout. På återseende!

Välkommen att söka till Vasa Reals Judiska profil

Judiskt högstadium

Vi strävar efter att genom kunskap och bildning ge våra elever en möjlighet att finna en egen judisk identitet. I en öppen, icke-religiös atmosfär får våra elever kunskap om det judiska folkets historia, nutid och traditioner såväl som om judisk tro och religiös praxis.

Vi har inga speciella krav på förkunskaper när du börjar hos oss. Du behöver inte heller vara knuten till någon judisk organisation, t ex judiska församlingen. Vi har och har haft många elever vars judiska anknytning varit svag. Vi har även haft elever utan någon judisk tillhörighet alls.  De har kommit till oss för att de anser att Vasa Real är en bra skola och för att de är intresserade av att lära sig hebreiska, judisk historia och judisk kultur.

Eleverna i de judiska klasserna kommer såväl från den judiska Hillelskolan som från många andra skolor, i och runt Stockholm, inklusive kranskommunerna. Detta innebär att eleverna har med sig en mångfald erfarenheter och kunskaper, vilket ger en positiv grund för vidare lärande.

Läs mer om den judiska profilen och hur du ansöker här.