Uttalande från Judiska Församlingen om Koranbränning

Ordförande Aron Verständig uttalar sig med anledning av planerna på att bränna Koranen i Stockholm denna helg.

- Judiska Församlingen i Stockholm vill uttrycka sin avsky mot planerna på att bränna Koranen i Stockholm denna helg. De krafter som ligger bakom dessa gärningar önskar inget hellre än att skapa konflikt och konfrontation. Vi vill ta detta tillfälle i akt att uttrycka vårt stöd och vår solidaritet med Stockholms muslimska befolkning. Att bränna judiska böcker och religiösa skrifter har genom århundradena varit ett vanligt förekommande inslag i förföljelserna av judar i flera länder. Vi vet tyvärr alltför väl vad detta kan få för konsekvenser.