Uttalande från Judiska Församlingen om attentaten i Wien

Judiska Församlingen i Stockholm uttrycker chock och upprördhet över de fruktansvärda terrorattackerna som ägde rum i Wien, Österrike igår kväll.

"Igår kväll kunde vi bevittna ytterligare ett hemskt antisemitiskt dåd i Europa. Våra tankar är hos de drabbade och deras anhöriga." Aron Verständig, ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm.

Dessa handlingar, som kommer så snart efter en terrorattack i Nice där tre människor mördades och en fruktansvärd halshuggning av en lärare för två veckor sedan i Paris, är tydligt motiverade av samma religiösa extremism och existerar inte i ett vakuum.

Judiska Församlingen vill uttrycka våra djupaste kondoleanser till offrens familjer samt våra tankar och böner för en snabb återhämtning till de skadade i denna terrorattack.