Tack Stockholms stad, för investeringen i trygghetsskapande åtgärder på Wahrendorffsgatan

Judiska Församlingen vill rikta ett stort tack till Stockholms stad som gör en investering i höj- och sänkbara pollare, för vår skull.
Arbetet har nu påbörjats och kommer att fortgå de närmaste månaderna och beräknas vara färdigt under våren 2022. 

Läs mer om åtgärderna på Stockholms stads hemsida.