Sophia Lamms porträtt upphängt i Sessionssalen

Judiska Församlingen har gett Judiska museet i uppdrag av att inventera dess konstsamling. Porträttet av Sophia Lamm hittades smutsigt och skadat i en vrå, och har nu restaurerats och fått ta plats bredvid porträttet av maken Aaron Levi Lamm.

Sophia föddes i Stockholm 1788 med efternamnet Isacsdotter då hennes far var Jacob Isaac och hennes mor Magdalena Samuel (NB ej samma familj Isaac som Aaron Isaac). Hon gifte sig sedan med Aaron Levi Lamm, som var föreståndare i Judiska nation (församlingen) i 50 år. Han verkar ha varit omtyckt och tagit väl hand om sina anställda. Lamm hade ett kattuntryckeri samt sidenväveri och gav sedan en av de anställda i kattunfabriken Blecktornet, Petter Blomqvist, anställning i synagogan som vaktmästare. Både Blomqvist och paret Lamm bodde i samma hus som synagogan, på Själagårdsgatan 19.

I samma hus fanns även två judiska skolor. Först den sk gosskolan, och sedemera flickskolan som fick sitt namn efter Sophia Lamm, nämligen Sophiaskolan. Den inrättades där 1841. Allmän folkskola infördes i Sverige först 1842, och då fanns endast 30 flickskolor i landet. Flickskolan gav flickor traditionell undervisning i att sköta hus och hem, men även en del teoretisk undervisning (åtminstone att läsa och skriva). Oklart vad man lärde sig i just Sophiaskolan, men gosskolan hade tex undervisning i sång, naturlära och inte mindre än fem språk. Målet med den judiska skolan var att förbereda eleverna för den svenska skolan, så den avvecklades sedan när man ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att integreras i det svenska skolsystemet.