Sökes: Koordinator för judisk säkerhet till Judiska Centralrådet

Koordinator för judisk säkerhet till Judiska CentralrådetJudiska Centralrådet skapar en ny nationell säkerhetsorganisation för Judisk Säkerhet Sverige (JSS). Syftet med den centrala organisationen skall vara att skapa bättre samordning mellan de olika säkerhetsorganisationerna och församlingarna, så att resurserna effektiviseras och kvalitetssäkras. Nationella JSS skall bedriva ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till ett säkrare och tryggare judiskt liv i Sverige.

Nationella JSS uppdrag ska vara att ansvara för stöd och samordning av lokala församlingarnas säkerhet-, kris- och katastrofarbete. Den nationella nivån av JSS ska även tillsammans med Judiska Centralrådets ledning vara språkrör i dessa frågor externt, såväl i det svenska samhället på nationell nivå, som internationellt.

Nationella JSS ska arbeta med utveckling och implementering av policys, riktlinjer och rutiner inom området säkerhet och krisberedskap. Andra uppgifter är utbildning, krissamordning, krisstöd, kriskommunikation och arbete före, under och efter insats.

I funktionen ingår även att stödja verksamheterna genom riskbedömning, analyser, säkerhetshantering, utredningar och granskningar, samt utbildnings-, övnings- och informationsinsatser samt att leda olika former av säkerhetsprojekt och koordinering vid upphandlingar rörande säkerhet.

Dina arbetsuppgifter

Som samordnare för säkerhets- och krisberedskap kommer du att arbeta nära och rapportera till Judiska Centralrådets generalsekreterare. I ett senare skede ska en säkerhetschef för den Nationella JSS tillsättas. Din roll som samordnare innebär en stor variation av arbetsuppgifter. I detta första skede kommer fokus ligga på att bygga upp och skapa den nationella organisationen.  I uppbyggnadsfasen kommer följande att ingå:

  • Samordna säkerhet- och krisberedskapsarbetet på nationell nivå genom kontakter med församlingarnas säkerhets- och krisberedskapsorganisationer.
  • Stödja församlingarna och Judiska Centralrådet i det politiska, strategiska, taktiska och operativa arbetet.
  • Delaktighet i att skapa församlingarnas styrdokument och riktlinjer rörande säkerhet- och krisberedskap.
  • Stödja församlingarnas organisationer med utbildning för säkerhet och krisberedskap.
  • Uppdatera material och genomföra övningar för såväl säkerhetsorganisationerna som krisberedskapsorganisationerna.
  • Vara ett stöd för församlingarna i deras arbete med riskanalyser och personkontroller.
  • Vara ett stöd för församlingarna i att söka medel till säkerhetshöjande åtgärder och vara stöd vid upphandlingar.
  • Delta och utveckla kontakter/nätverk för samarbete med myndigheter och organisationer inom området samhällets säkerhet och krisberedskap.
  • Vara en resurs för församlingarnas säkerhetschefer och krisberedskapssamordnare i frågor om säkerhet och krisberedskapsplanering.
  • Vara operativ resurs för den nationella nivån genom att ingå i krissamordningens larmberedskap och stödja församlingarnas krisberedskapsorganisationer vid kriser.

Kvalifikationer

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom JSS med säkerhetsfrågor eller krisberedskap. Du är van att förhålla dig till regelverk och har ett intresse av säkerhet och krisberedskapsfrågor.

Det är även meriterande om du har en akademisk examen, gärna inom områden som berör säkerhet, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande utbildning.

Du har grundläggande kunskap om det svenska samhället och goda kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. God kunskap i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, krävs för tjänsten. Du har god kunskap om det Judiska Centralrådets organisation alternativt de judiska församlingarna och delar dess värderingar.

För att lyckas i tjänsten krävs att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, trivs att arbeta under eget ansvar och är van vid dialog. Du är strukturerad, analytisk och prestigelös. Du är en skicklig relationsbyggare som inger förtroende. 

Tjänsten kommer kunna placeras på kansliet av någon de Judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Tillträde

Enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag 7 maj.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Generalsekreterare Isak Reichel, mail isak.reichel@jfst.se, telefon 070-8805077.